VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Làm Thể Nào Để Dự Phần Phục Vụ Chúa?

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 505 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.53 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.58 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biết Mình Vấp Phạm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)6
2Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Mỹ Đức Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Đám Cưới Tại Ca-Na (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.