VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Người Phản Bội

Ma-thi-ơ 27:3-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 517 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/4/2019 3:27:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 27.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 27.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation21621.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Di Sản Của Một Người Cha (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Sáu bước để nhận và đeo đuổi khải tượng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.