VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Khi Chúa Im Lặng

Ma-thi-ơ 27:11-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2015; 673 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/2/2019 15:6:55
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 27.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 27.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US23819.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Di Sản Của Một Người Cha (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
3Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
4Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Mùa Xuân Bất Tận (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.