VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Khi Chúa Im Lặng

Ma-thi-ơ 27:11-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2015; 697 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 0:5:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 27.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 27.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France24878.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Chìa Khóa Uy Quyền Của Sự Mở Cửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Cộng Đồng Đức Tin Sống Mạnh (Mục Sư Dương Đình Nguyện)2
4Chúa Về Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Chúa Vẫn Đang Hành Động (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.