VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Lời Chứng Tại Nhà

Lu-ca 8:39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/14/2015; P: 6/29/2015; 529 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 5:3:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis.


SốKhách từMới xem
1, France11482.12 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
2Không Giấu Chúa Được (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Đồng Tâm Phục Vụ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Đắc thắng trong Đấng Christ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Biết Mình Ngược Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.