VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Đứng Thẳng Lên Và Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 13:10-17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/12/2015; 816 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 12:57:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.


SốKhách từMới xem
1, France14733.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Liên Kết Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tâm Tình Phục Vụ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tâm Tình Khích Lệ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Khi Nào Chúa Trở Lại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.