VietChristian
VietChristian
nghe.app
Summer Photo

Đứng Thẳng Lên Và Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 13:10-17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/12/2015; 1028 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/9/2022 2:40:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.