VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 1162 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/24/2018 5:55:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2811.38 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Dẫn Dắt Cuộc Đời Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)2
2Xin Dò Xét Con (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Sứ Điệp Phục Sinh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Những Người Bơi Nước Ngược (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Lý Do Tìm Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng