VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 708 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/26/2017 5:26:12
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Bankstown, Australia147.23 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Công Việc Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Binh Khí Tổng Hợp (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Binh Giáp Tự Vệ Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng