VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 923 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 12:29:57
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Sandy, UT, US281.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Nam Tài Đức (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Gia Tài Quí Báu Cho Con Cái (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Những Con Cá Mắc Lưới (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)4
4Trở Về Nhà Cha (Mục Sư Mã Phúc Thạch)3
5An Nghỉ Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng