VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 830 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/27/2017 7:24:28
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1New York, NY, US152.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vững Bước Đi Trên Khổ Đau (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)6
2Thay Đổi Tư Tưởng Theo Ý Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)6
3Cần Được Cầu Thay (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Chủ Định Của Đức Chúa Trời Khi Ban Phước Và Mang Lại Sự Bứt Phá (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Mẹ Chồng Lo Cho Con Dâu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng