VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 1066 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/16/2017 20:37:5
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Lurnea, Australia436.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trọn Vẹn (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)3
2Bài Ca Trước Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Người Thờ Phượng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Nắm Quyền Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng