VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Kế Họach Của Đức Chúa Jêsus Để Xây Dựng Hội Thánh Của Ngài

Lu-ca 24:45-49
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/12/2015; P: 7/14/2015; 1344 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 15:49:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.