VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Bài Trắc Nhiệm Tình Yêu

1 Cô-rinh-tô 13:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 445 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 20:59:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Ngày Tình Yêu.


SốKhách từMới xem
1Hood River, OR, US5699.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Giữa Lao Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Đèn Cần Có Dầu (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Lời tiên tri về 70 tuần lễ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Quý Hơn Vàng (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Thức Ăn Cúng Kiến (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.