VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Thắng Sự Cám Dỗ

Ma-thi-ơ 26:41; Rô-ma 13:14; 1 Cô-rinh-tô 10:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/9/2015; P: 8/7/2015; 627 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 16:59:30
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26, Rô-ma 13, 1 Cô-rinh-tô 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26, Rô-ma 13, 1 Cô-rinh-tô 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Alameda, CA, US1674.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)39
2Chìa Khóa Vương Quốc Chiến Thắng Sự Chết (Mục Sư Trần Quang Tuấn)6
3Hãy Chọn Yên Nghỉ Trong Chúa (MSNC Trần Việt Dũng)2
4Có Phước Không Biết Hưởng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Đối Diện Với Chuyện Khó Xử (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.