VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Thắng Sự Cám Dỗ

Ma-thi-ơ 26:41; Rô-ma 13:14; 1 Cô-rinh-tô 10:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/9/2015; P: 8/7/2015; 598 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.66 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26, Rô-ma 13, 1 Cô-rinh-tô 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26, Rô-ma 13, 1 Cô-rinh-tô 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, , US0.70 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lạc Mất, Chết Mất, Hư Mất (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Hậu Quả Của Sự Chọn Lựa (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
3Người Phụ Nữ Đầy Đức Tin (Phần 2) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
4Một Cơ-đốc Nhân Là Gì? (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Đi Trong Sự Sáng (Mục Sư Trương Văn Sáng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.