VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Thắng Sự Cám Dỗ

Ma-thi-ơ 26:41; Rô-ma 13:14; 1 Cô-rinh-tô 10:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/9/2015; P: 8/7/2015; 597 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 1:28:29
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26, Rô-ma 13, 1 Cô-rinh-tô 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26, Rô-ma 13, 1 Cô-rinh-tô 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US306.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
2Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đừng Bỏ Cuộc Khi Ngã Lòng (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Tấm Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Lắng Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.