VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Bị Sỉ Nhục

Ma-thi-ơ 27:38-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/9/2015; 488 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 16:43:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 27.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 27.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US10722.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Bụm Nước (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Đêm Yên Lặng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Sáu bước để nhận và đeo đuổi khải tượng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Tha thứ chữa lành những vết thương lòng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.