VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Cây Độc Sinh Trái Độc

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 1931 xem 18 lưu
Xem lần cuối 18.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US18.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vô Thực? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Giữ Mãi Tình Đầu (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Xin Đừng Sang Máu Hoạn Thư (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Vẻ Đẹp Của Cơ Đốc Nhân (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Tiết Độ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.