VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Cây Độc Sinh Trái Độc

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 1877 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 0:33:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1296.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)4
2Đừng Thờ! Hãy Hiếu Kính (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Món Quà Quý Nhất Trên Đời (Minh Nguyên)2
4Thoát Ách Nô Lệ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Bắt Chước Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.