VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Trái Của Thánh Linh: Sự Bình An

Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/26/2015; P: 8/16/2015; 568 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 9:59:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US16518.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Ngự Trong Giới Hạn Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
2Trung Tín Được Nhấc Lên Cao (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Quyết Không Chịu Ô Uế (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
4Hãy Dùng Thân Thể Tôn Vinh Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
5Những Người Cha Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.