VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

The Father's Will Be Done On Earth

Thi-thiên 2:1-12; Giăng 15:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 268 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 14:56:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 2, Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 2, Giăng 15.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.