VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

The Father's Will Be Done On Earth

Thi-thiên 2:1-12; Giăng 15:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 235 xem
Xem lần cuối 3/24/2020 4:20:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 2, Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 2, Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, France24665.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)13
2Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
3Biết Lúc Mình Được Thăm Viếng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)5
4Đừng Bỏ Qua Sự Nhóm Lại (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Tạm Thời Hay Đời Đời (Phần 2) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.