VietChristian
VietChristian
svtk.net

Được Trang Bị Để Phục Vụ

Được Trang Bị Để Phục Vụ

Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Tony
C:8/16/2015; P: 8/18/2015; 1021 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 13:19:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8752.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)6
2Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Tin Chúa (Mục Sư Lê Duy Tín)2
4Chăm Sóc Gia Đình (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Sự thờ phượng phải lẽ: Sự vâng lời (Mục Sư Chương Thanh Lâm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.