VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Được Trang Bị Để Phục Vụ

Được Trang Bị Để Phục Vụ

Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Tony
C:8/16/2015; P: 8/18/2015; 955 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.52 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.53 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Tín Đồ Thật (I) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Vui Mừng Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Trước Nhu Cầu Của Đời Sống (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Vì Ai (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.