VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Đức Chúa Trời Bị Giới Hạn

Lu-ca 4:14-27; Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1105 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 22:27:46
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4, Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4, Ma-thi-ơ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam8388.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)32
2Hãy Chọn Yên Nghỉ Trong Chúa (MSNC Trần Việt Dũng)2
3Năm Mới Với Lời Chúa II (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
4Cách Chuẩn Bị Để Đối Phó Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Xin ban Lửa trên chúng con (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.