VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đức Chúa Trời Bị Giới Hạn

Lu-ca 4:14-27; Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1122 xem
Xem lần cuối 0.52 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4, Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4, Ma-thi-ơ 13.

Website, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.