VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đức Chúa Trời Bị Giới Hạn

Lu-ca 4:14-27; Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1092 xem
Xem lần cuối 1.20 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4, Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4, Ma-thi-ơ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1, , US1.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Sự Tha Thứ Và Tình Yêu (Mục Sư Hứa Trung Tín)1
3Xây Dựng Tình Bạn Cho Cõi Đời Đời (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
4Thay Đổi Hành Động (Pastor Dwayne Nordstrom)1
5Jan-25-09 (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.