VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Đại Sứ Đấy Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 517 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.78 giây
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Lu-ca 24, Rô-ma 1, Công-vụ các Sứ-đồ 5, Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Lu-ca 24, Rô-ma 1, Công-vụ các Sứ-đồ 5, Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.83 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thử Thách Và Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Chuyện Ba Người Nhà Giàu (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Vai Trò, Vị Trí, và Trách Nhiệm của Người Đàn Ông (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Việc gì xảy ra khi Lửa của Chúa đến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc