VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 401 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 18:23:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley, Ngày Tình Yêu.


SốKhách từMới xem
1, Germany2416.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
2Liên Kết Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Được Chúa Mở Mắt Hai Lần (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
4Ơn Diệu Kỳ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Mục Đích Của Cuộc Đời (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng