VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 321 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 5:55:24
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley, Ngày Tình Yêu.


SốKhách từMới xem
1, LA, US1153.67 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Sáng Tỏ Mối Quan Hệ (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
2Công Việc Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Sự Tập Chú (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Tin Cậy Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Nhận Biết Chúa Cao Diệu Càng Hơn (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng