VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 350 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 21:15:40
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley, Ngày Tình Yêu.


SốKhách từMới xem
1Sunnyvale, CA, US2440.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bước Đi Trong Sự Thanh Liêm (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
2Người Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Minh)2
3Ta Sẽ Nghe, Tha Thứ, Giải Cứu (Rev. Doug Kellum)1
4Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
5Chọn Lại Con Đường (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng