VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Thờ Phượng Trong Hân Hoan

2 Sa-mu-ên 6:12-23
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/30/2015; P: 9/3/2015; 829 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 4:50:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 6.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam San Jose.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US4838.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)21
2Các Ngươi Hãy Ở Đây Tỉnh Thức Với Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Ca Ngợi, Cảm Tạ Chúa Đảo Ngược Nghịch Cảnh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Làm Gì Trong Ngày Lễ Lá? (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Phúc Âm Là Gì? (Pastor Michael Faber)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.