VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Thờ Phượng Trong Hân Hoan

2 Sa-mu-ên 6:12-23
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/30/2015; P: 9/3/2015; 803 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.42 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 6.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam San Jose.


SốKhách từMới xem
1, , US1.44 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vô Lý? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
2Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
3Hội Thánh & Thánh Đồ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)1
4Cọt-nây (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Bí Quyết Sống Vui (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.