VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Để Được Khôn Ngoan

Để Được Khôn Ngoan

Gia-cơ 1:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/30/2015; P: 9/5/2015; 1755 xem 23 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 13:28:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Tin Và Sống (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1New York, NY, US1996.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Họ Làm Đau Lòng Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Ai Có Tai Mà Nghe, Hãy Nghe! (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.