VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Để Vinh Quang Chúa Tỏ Rạng: Mục Đích Của Việc Thờ Phượng

Để Vinh Quang Chúa Tỏ Rạng: Mục Đích Của Việc Thờ Phượng

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 869 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 1:50:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 40.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 40.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, Italy5078.95 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)13
2Tín Đồ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Đối Diện Với Hoàn Cảnh Thách Thức (Mục Sư Phan Minh Hội)3
4Mục Vụ Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Nơi Ẩn Náu Và Sức Mạnh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.