VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Chúa Là Đấng Cung Cấp

Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25
Pastor Michael Faber
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 656 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.64 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23, Phục-truyền Luật-lệ Ký 16, Châm-ngôn 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23, Phục-truyền Luật-lệ Ký 16, Châm-ngôn 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cha Mẹ và Con Cái Hòa Hợp (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Đừng Để Gió Cuốn Đi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Được Trồng Trong Nhà Chúa (Mục Sư Lê Duy Tín)2
4Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Lý Do Tôi Tin Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.