VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Yêu Nhau Trái Ấu Cũng Tròn

1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/12/2017; P: 2/16/2017; 362 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/25/2017 5:52:14
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Ngày Tình Yêu.


SốKhách từMới xem
1Chicago, IL, US1560.89 phút
2Ho Chi Minh City, Vietnam1599.26 phút
3Hanoi, Vietnam1617.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Công Việc Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Binh Khí Tổng Hợp (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Binh Giáp Tự Vệ Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng