VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Sống Để Chết, Hay Chết Để Sống?

Giăng 12:24-26
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/6/2015; P: 9/10/2015; 771 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 12:24:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam San Jose.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France21555.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)12
2Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Kết Thúc Phước Hạnh (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)2
4Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
5Chúng Ta Được Gọi Để Phản Chiếu Ánh Sáng Chúa (Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.