VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Lời Đồn Về Sự Thật

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2015; 493 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 5:40:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US5708.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Tính Cách Thiêng Liêng Của Sự Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Cùng Làm Việc Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
4Những Lời Tiên Tri Báo Trước Về Việc Chúa Giáng Sinh (Phần 2) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Chúa Về Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.