VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Lời Đồn Về Sự Thật

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2015; 503 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 15:26:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France20839.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
2Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Người Tin Chúa Và Công Tác Truyền Giáo (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ngài Là Ai (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Làm Cha Trong Thời Kỳ Khó Khăn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.