VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Nét Đẹp Của Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/13/2015; P: 9/14/2015; 1391 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 4:17:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US17616.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hễ Đất Còn, Lời Hứa Chúa Còn (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Có Phước Và Có Nghĩa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Hãy Ca Ngợi Chúa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Tại Sao Tôi Cần Lời Chúa? (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.