VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Một Thời Xa Cách Nay Đã Được Gần

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 479 xem 6 lưu
Xem lần cuối 59.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US59.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Châm Rễ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Cứu Chúa Đã Đến (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3"Tinh Thần Cầu Nguyện" (Mục Sư Châu An Phước)2
4Thờ Phượng Thật (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Sẳn Sàng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.