VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Một Thời Xa Cách Nay Đã Được Gần

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 479 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.09 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.16 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
2Đặc Tính Của Người Đào Tạo Tìn Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
3Đứng dậy mà bước đi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Trong Lá Thư Tình (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Điều Lợi Trong Thách Thức (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.