VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Một Thời Xa Cách Nay Đã Được Gần

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 442 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.12 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.12 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Phục sinh của Chúa Jêsus (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
2Trông Nom Việc Nhà (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
3Chân Lý Cứu Rỗi (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Khao Khát Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Thay Đổi Hướng Đi (Rev. Dwayne Nordstrom)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.