VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Tránh Ác Cảm Để Sống Hòa Thuận

Mác 9:51
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/27/2015; P: 9/24/2015; 514 xem
Xem lần cuối 1/19/2018 23:26:21
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam941.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Ba Người Nhà Giàu (Mục Sư Lâm Văn Minh)4
2Đời Sống Kỉ Luật Thuộc Linh (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
3Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
4Tháng Giêng Ngày Ấy (Mục Sư Nguyễn Minh)2
5Vai Trò, Vị Trí, và Trách Nhiệm của Người Đàn Ông (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng