VietChristian
VietChristian
httl.org

Tiếng Gọi Phục Vụ

Tiếng Gọi Phục Vụ

Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/27/2015; P: 9/28/2015; 675 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:25:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US200.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
2Tiên Tri Và Chiến Tranh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Giê-xu Người Thầy Đích Thực (Mục Sư Đoàn Văn Minh)1
4Trên Đường Em-mau (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Ân Sủng Hay Luật Pháp (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.