VietChristian
VietChristian
httl.org

Tiếng Gọi Phục Vụ

Tiếng Gọi Phục Vụ

Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/27/2015; P: 9/28/2015; 458 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.39 giây
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.44 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
2Chuyện Ba Người Nhà Giàu (Mục Sư Lâm Văn Minh)4
3Đời Sống Kỉ Luật Thuộc Linh (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
4Giữ Gìn Sự Hiệp Một (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Vai Trò, Vị Trí, và Trách Nhiệm của Người Đàn Ông (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc