VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Tiếng Gọi Phục Vụ

Tiếng Gọi Phục Vụ

Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/27/2015; P: 9/28/2015; 565 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.30 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.32 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Cuối Cùng Muôn Vật Đã Gần (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
2Tổn Thương (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Những Điều Cơ Bản Về Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Sống Khôn Do Lời, Chết Dại Do Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.