VietChristian
VietChristian
httl.org

Tiếng Gọi Phục Vụ

Tiếng Gọi Phục Vụ

Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/27/2015; P: 9/28/2015; 579 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.28 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.34 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếu Chúa Chẳng Tiếc (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
2Thần Quyền Năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Chân Lý Cứu Rỗi (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Thay Đổi Hướng Đi (Rev. Dwayne Nordstrom)1
5Cánh đồng chín vàng giữa những người lạc mất (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.