VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Bảo Vệ Gia Đình Của Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/27/2015; P: 10/5/2015; 399 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 23:5:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US3514.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Chúa Phục Sinh Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Sống Khôn Ngoan (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
4Có Mãy Cớ Khiến Cho Lót Phải Chia Rẽ Với Ápraham (Mục Sư Châu An Phước)1
5Phương Pháp Chứng Ðạo (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.