VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Dâng Con Lên Thượng Đế

Ê-sai 2:1-2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 21:35:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, France2939.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)35
2Một Người Nhỏ Bé (Mục Sư Trương Trung Tín)4
3Từ Đời Này Qua Đời Kia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bước mở đường (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Ngày Nào Tôi Còn Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.