VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Đôi Cánh Để Trưởng Thành

Gia-cơ 1:2-4; Gia-cơ 1:12-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/11/2015; P: 10/13/2015; 551 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 22:39:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1, Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1, Gia-cơ 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, Germany1631.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Sống Thỏa Vui Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Tinh Thần Giáng Sinh: Hy Vọng (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)1
5Vì Ai (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.