VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Đôi Cánh Để Trưởng Thành

Gia-cơ 1:2-4; Gia-cơ 1:12-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/11/2015; P: 10/13/2015; 581 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.86 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1, Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1, Gia-cơ 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, , US0.92 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)46
2Đấng Đầu Tiên Và Cuối Cùng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
3Người Khách Lạ (Mục Sư Lê Đình Ân)4
4Ví Bằng Chúa Muốn, Và Ta Còn Sống (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Hãy Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.