VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Dâng Con Cho Chúa

Sáng-thế Ký 22:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/11/2015; P: 10/14/2015; 587 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/29/2020 6:32:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 22.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US418.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Chúc Lành Đầu Năm (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Lời Chúc Tết (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Điều Chúa Muốn Tôi Làm Trong Năm Mới (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Chúa Thành Tín Giúp Chúng Ta Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Dâng Hiến Mùa Thương Khó (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.