VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Người Ta Sống Nhờ Lời Thượng Đế

Ma-thi-ơ 4:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1461 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 1:33:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, Thailand3111.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)42
2Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Thánh Đồ Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Vượt Qua Nghịch Cảnh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
5Nếu Mà Tôi Chết Hôm Nay! (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.