VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tạ Ơn Chúa (Phần 2)

Cô-lô-se 1:12-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/8/2015; 456 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:51:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US152.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hành Trang Đời Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)5
2Kiêng Ăn Để Xuyên Phá (II) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
3Xây Dựng Cách Nào? (Phần 2) (Mục Sư Mai Tấn David)2
4Người Cha Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Mở Rộng Khải Tượng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.