VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Hãy Chăn Chiên Ta!

Giăng 21
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:6/21/2005; P: 11/9/2015; 675 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 0:54:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 21.

Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1, France3638.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)41
2Thánh Là Biết Thánh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Bày Tỏ Danh Cha (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Ba Cây Thập Tự (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Khải Tượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.