VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Lựa Chọn Một Con Đường

Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 611 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 15:20:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1, France11908.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cách Sống Của Người Môn Đồ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Sự Chết Của Chúa Giê-su (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
3Đồng Chết - Đồng Sống Với Chúa (Mục Sư Lê Duy Tín)1
4Không Nói Không Được (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
5Tình Bạn, Tình Yêu, Tình Dục (Mục Sư Hứa Trung Tín)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.