VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Lựa Chọn Một Con Đường

Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 632 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.98 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
3Sau-lơ Tin Chúa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
4Ba Hạng Người (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
5Sống Bởi Thánh Linh (Mục Sư Lê Duy Tín)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.