VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Chúa Chết Vì Ta

Lu-ca 23:26-49
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 3/24/2016; 792 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 7:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US8665.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Phân Biện (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2
2Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Những Giá Trị Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Làm Gì Với Những Bực Bội Hằng Ngày? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Con Đường Sa Mạc (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.