VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Tạ Ơn Trong Mọi Hoàn Cảnh

Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/22/2015; P: 12/9/2015; 1049 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/21/2022 0:45:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam San Jose, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.