VietChristian
VietChristian
nghe.app
Summer Photo

Giáng Sinh Và Người Dọn Đường Cho Chúa

Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 640 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/26/2022 14:10:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.