VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Thẩm Quyền Của Đấng Christ

Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/31/2016; P: 8/1/2016; 422 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 10:19:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US11500.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bạn Muốn Thờ Ai? (Mục Sư Lâm Văn Minh)4
2Đức Tin Có Việc Làm (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Hai Phiên Tòa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Địa Vị Cao Trọng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Gia Đình Của Đức Chúa Trời III (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.