VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Sống Nhẫn Nhục Theo Tinh Thần Giáng Sinh

Lu-ca 1:5-37; Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 546 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:51:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1, Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1, Gia-cơ 5.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Germany3142.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Ngó Lại Đằng Sau (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
2Thân Lữ Khách (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Quyền Năng Của Sự Ca Ngợi (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.