VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Người Tin Chúa Đón Mừng Chúa Giáng Sinh Cách Nào

Giăng 1:6-34
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/13/2015; P: 12/14/2015; 672 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 18:23:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Quang Nam, Vietnam4000.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Orange (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Sự Tha Thứ Thiêng Liêng (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Hội Thánh Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.