VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Người Tin Chúa Đón Mừng Chúa Giáng Sinh Cách Nào

Giăng 1:6-34
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/13/2015; P: 12/14/2015; 786 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.